Sventes pagasts

897

Iedzīvotāju skaits

127,2 km2

Pagasta kopējā platība

61,6 km2

Meži

1864. gadā

Izveidots

Sventes pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos Daugavas kreisajā krastā, novada Augšzemes daļā. Robežojas ar sava novada Ilūkstes pilsētu un Līksnas, Kalkūnes, Medumu, Pilskalnes un Šēderes pagastu, kā arī Daugavpils pilsētu.

Pēc 1920. gada zemes reformas Sventes muižu (Swenten) sadalīja 130 vienībās 1629 ha kopplatībā, Arones (Arohnen) muižu 50 vienībās 558 ha kopplatībā, Grendzes muižu (Grendsen) 19 vienībās 367 ha platībā, Odiņu muižu 8 vienībās 209 ha platībā. Sadalīja arī Šiškovas (Schischkow) un Urbānu (Urbanišķu) pusmuižas. 1935. gadā Ilūkstes apriņķa Sventes pagasta platība bija 107,18 km² un tajā dzīvoja 2706 iedzīvotāji.

1945. gadā pagastā izveidoja Grendzenes, Sventes un Vecsventes ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Sventes ciems ietilpis Ilūkstes (1949-1962) un Daugavpils (pēc 1962. g.) rajonos. 1954. gadā Sventes ciemam pievienoja likvidēto Vecsventes ciemu, 1959. gadā - Raudas ciema padomju saimniecības «Daugava» teritoriju.

1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Sventes pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. 2021. gadā Daugavpils novadu kopā ar Ilūkstes novadu iekļāva jaunajā Augšdaugavas novadā.