Nīcgales pagasts

566

Iedzīvotāju skaits

96,6 km2

Pagasta kopējā platība

1936. gadā

Izveidots

Nīcgales Lielais akmens

Ievērojama vieta

Nīcgales pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos, Latgales daļā. Robežojas ar sava novada Dvietes, Kalupes un Līksnas pagastiem, Līvānu novada Jersikas pagastu, Preiļu novada Rožkalnu pagastu, kā arī pa Daugavu ar Jēkabpils novada Dunavas pagastu.

Pēc 1920. gada agrārās reformas Nīcgales muižu sadalīja 241 jaunsaimniecībā 2668 ha kopplatībā. Daugavpils apriņķa Nīcgales pagasts izveidots 1936. gadā, teritoriju atdalot no Līksnas pagasta. Pagasta platība 1936. gadā bija 48,47 km² un tajā dzīvoja 2600 iedzīvotāji.

1945. gadā pagastā izveidoja Nīcgales, Samagala un Tartaku ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Daugavpils rajona Nīcgales ciemam 1951. gadā pievienoja likvidētā Samagala ciema kolhoza «Daugava» teritoriju, 1954. gadā - likvidēto Līksnas ciemu, 1962. gadā - Jersikas ciema kolhoza «Jāņupe» teritoriju. 1974. gadā daļu ciema teritorijas pievienoja Aužgulānu ciemam, 1977. gadā - Līksnas ciemam.

1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Nīcgales pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. 2021. gadā Daugavpils novadu kopā ar Ilūkstes novadu iekļāva jaunajā Augšdaugavas novadā.

Nīcgales pagastā atrodas Latvijas lielākais dižakmens - Nīcgales Lielais (baltais) akmens.