Medumu pagasts

756

Iedzīvotāju skaits

116,6 km2

Pagasta kopējā platība

Uļjana Semjonova

Ievērojama personība

44,0 km2

Meži

Medumu pagasts ir Augšdaugavas novada teritoriāla vienība, kura atrodas Augšzemes daļā. Pagasta centrs - Medumi. Robežojas ar Lietuvas Republiku, kā arī Šēderes, Sventes, Kalkūnes un Demenes pagastiem.

Medumu pagasts aizņem bijušā Ilūkstes apriņķa Kurcuma pagasta teritoriju. Pēc 1920. gada zemes reformas Ilzes-Ezera muižu (885 ha) sadalīja 47 vienībās, Laucesas muižu (Lautzen, 467 ha) 31 vienībā, Kurcuma muižu (Kurzum, 460 ha) 30 vienībās, Dervanišķu muižu (418 ha) 26 vienībās, Ģirvišķu muižu (230 ha) sadalīja 17 vienībās, Krivinišķu muižu (Kriwinischek, 163 ha) 14 vienībās, Kumpinišķu muižu (122 ha) 7 vienībās. Ēģiptes (Vilkumiesta) mācītājmuižu (246 ha) sadalīja 12 vienībās. 1935. gadā tā platība bija 94,08 km² un tajā dzīvoja 2548 iedzīvotāji.

Laika posmā līdz 1945. gadam Kurcuma pagastam pievienoja daļu Laucesas pagasta teritorijas. 1945. gadā Kurcuma pagasta teritorijā izveidoja Ilgas, Kurcuma un Medumu ciema padomes. 1954. gadā Medumu ciemam pievienoja Ilgas un Kurcuma ciemus.

1990. gadā ciemu pārdēvēja par pagastu. 2009. gadā pagasts tika iekļauts kā administratīva teritorija Daugavpils novadā. 2021. gadā Daugavpils novadu kopā ar Ilūkstes novadu iekļāva jaunajā Augšdaugavas novadā.