Eglaines pagasts

664

Iedzīvotāju skaits

79,1 km2

Pagasta kopējā platība

1889. gadā

Izveidots

Eglaine

Centrs

Eglaines pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām, Lietuvas pierobežā. Robežojas ar Subates pilsētu, Prodes, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastiem, kā arī Lietuvas Panevēžas apriņķa Roķišķu rajona Obeļu seniūniju un Utenas apriņķa Zarasu rajona Suvieku seniūniju.

Tagadējā pagasta teritorijā 1889. gadā, apvienojot septiņus muižu pagastus (Annasmuižas, Baltmuižas, Hogenbergas, Lustbergas, Šederes un Vecgrīnvaldes), tika izveidots Lašu pagasts. Pēc 1920. gada zemes reformas Lašu muižu (Lassen) ar Jaunlašu pusmuižu (1366 ha) sadalīja 100 vienībās, Šēderes muižu (893 ha) 55 vienībās, Klopmaņa muižu (387 ha) 23 vienībās, Vecgrīnvaldes muižu (387 ha) 19 vienībās, Lustkalnes (Lustbergas) muižu (304 ha) 20 vienībās, Jaungrīnvaldes muižu (222 ha) 19 vienībās, Akmeņu (Šteinburgas) muižu (209 ha) 7 vienībās. Jelgaviņu (162 ha) sadalīja 4 vienībās, bet Jelovkas (Eglaines) ciemu (68 ha) 126 apbūves gabalos.

1935. gadā Ilūkstes apriņķa Lašu pagasta platība bija 111,84 km² un tajā dzīvoja 3093 iedzīvotāji.

1945. gadā pagastā izveidoja Eglaines, Lašu un Zaļmežnieku ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Eglaines ciems (vēlāk pagasts) ietilpis Ilūkstes (1949-1962) un Daugavpils (1962-2009) rajonos.

1954. gadā Eglaines ciemam pievienoja likvidēto Zaļmežnieku ciemu, 1959. gadā - Prodes ciema padomju saimniecības «Eglaine» teritoriju. 1961. gadā Eglaines ciema kolhoza «Lāčplēsis» teritoriju pievienoja Pilskalnes ciemam. 1977. gadā Eglaines ciemam pievienoja daļu Subates pilsētas lauku teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.

2009. gadā Eglaines pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Ilūkstes novadā. 2021. gadā Ilūkstes novadu iekļāva Augšdaugavas novadā.