Dubnas pagasts

649

Iedzīvotāju skaits

64,2 km2

Pagasta kopējā platība

1945. gadā

Izveidots

Dubna

Centrs

Dubnas pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos, novada Latgales daļā. Robežojas ar sava novada Višķu, Maļinovas un Kalupes pagastiem un Preiļu novada Pelēču un Rožkalnu pagastiem.

1945. gadā Daugavpils apriņķa Višķu pagastā izveidoja Dubnas ciema padomi. Daugavpils rajona Dubnas ciemam 1954. gadā pievienoja likvidēto Medupes ciemu, 1968. gadā - Stradiņu ciema Kirova kolhoza teritoriju, bet 1977. gadā daļu teritorijas pievienoja Kalupes ciemam.

1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Dubnas pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Daugavpils novadā. 2021. gada Daugavpils novadu iekļāva Augšdaugavas novadā.