Ambeļu pagasts

444

Iedzīvotāju skaits

69,4 km2

Pagasta kopējā platība

1945. gadā

Izveidots

11.5 km2

Meži

Ambeļu pagasts atrodas Augšdaugavas novada ziemeļaustrumos. Robežojas ar sava novada Biķernieku un Višķu pagastiem, Preiļu novada Aglonas pagastu un Krāslavas novada Šķeltovas un Izvaltas pagastiem.

Līdz 1920. gada agrārajai reformai tagadējā Ambeļu pagasta teritorijā atradās Ambeļu muiža.

1945. gadā Daugavpils apriņķa Višķu pagastā izveidoja Augstkalnes ciema padomi. Daugavpils rajona Augstkalnes ciemam 1959. gadā pievienoja Pavlovas un Višķu ciemu P. Stučkas padomju saimniecības teritorijas un ciemu pārdēvēja par Ambeļu ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.