SKRUDALIENAS PAGASTA SILENES BIBLIOTĒKA

Projekta apraksts

Par Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas dibināšanu Daugavpils zonālajā valsts arhīvā ziņas nav atrastas, bet 1948. gada februārī Silenes pagasta padomes sēdēs protokolā ir norādījumi par Silenes bibliotēkas darbību. Bibliotēkā ir saglabājies apsekošanas akts no 1950. gada 3. jūlija (Акт №1 от 3 июня 1950 года). Silenes ciematā (Borovka) bibliotēka darbojas jau 1929. gada, kara laikā tā tika slēgta. 2016. gada oktobrī bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Skrudalienas pagasta bibliotēkas darbības sākums pagastā datējams ar 1956. gadu, savukārt 2017. gada 17. janvārī bibliotēka tika pārcelta uz izremontētām bijušās pamatskolas telpām, tagadējo sabiedrisko centru “Skrudaliena”. Reorganizācijas procesā ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr. 2552 no 2020. gada 1. decembra kļūst par Skrudalienas pagasta Silenes bibliotēkas nodaļu.

Bibliotēkas vadītājaEleonora Griškjāne
Adrese:Skolas iela 6, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470
Tālrunis:283 37 900
E-pasts:biblioteka@skrudaliena.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Trešdiena08:00 – 12:00       12:30 – 17:00
Ceturtdiena08:00 – 12:00       12:30 – 17:00
Sestdiena08:00 – 14:00 (izņemot mēneša pirmo sestdienu)

Skrudalienas nodaļa

Bibliotēkas vadītājaEleonora Griškjāne
Adrese:Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470
Tālrunis:283 37 900
E-pasts:biblioteka@skrudaliena.lv

Nodaļa atvērta apmeklētājiem:

Otrdiena08:00 – 12:00       12:30 – 17:00
Piektdiena08:00 – 12:00       12:30 – 17:00
Sestdiena08:00 – 14:00 (mēneša pirmā sestdiena)

Informācija par krājumu:
Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:
Skrudalienas pagasta mājaslapa
Latvijas kultūras datu portāls

Seko mums sociālajos tīklos: Facebook

SALIENAS PAGASTA BIBLIOTĒKA