PROJEKTS “ŠPOĢU VIDUSSKOLAS PIELĀGOŠANA IZGLĪTOJAMAJIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM”

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome 2009.gada 5.oktobrī uzsāka projekta „Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem” 3.1.3.3. aktivitātē  Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Projekta vispārējais mērķis - vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītojamiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem Daugavpils rajonā. Projekta specifiskais mērķis - nodrošināt Daugavpils rajona Špoģu vidusskolas pieejamību izglītojamiem un citām personām ar kustību traucējumiem. Projekta mērķa grupa – Špoģu vidusskolas izglītojamie, pedagogi un apmeklētāji ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros plānots veikt tehniskās dokumentācijas izstrādi un pēc tam Špoģu vidusskolas pielāgošanu personām ar kustību traucējumiem. Vidusskolas telpās plānots veikt sekojošus darbus: 1) pandusa izbūve pie vienas no vispārējās izglītības iestādes ieejām (ar ērtu un droša piebraukšanu), lai nodrošinātu personām ar kustību traucējumiem iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas. 2) durvju pielāgošana personām ar kustību traucējumiem. 3) speciālā sanitārā mezgla izbūve personām ar kustību traucējumiem. 4) iekšējā lifta izbūve, tā kā vispārējās izglītības iestādes augšējos stāvos var nokļūt tikai pa kāpnēm. Uz doto momentu  SIA „Agroprojekts „Izstrādā tehnisko dokumentāciju". Projekta kopējās izmaksas LVL 126123, projektu  finansē  ERAF, Latvijas valsts  un ar savu līdzfinansējumu piedalās Daugavpils novada dome.

AMBEĻU PAGASTA BIBLIOTĒKA