Augšdaugavas novada kopienu teātra uzvedumi tika rādīti Lietuvā

Projekta apraksts

29. jūnijā Augšdaugavas novada kopienu teātra dalībnieki devās uz Rokai kultūras centru Kauņas rajonā (Lietuva), kur rādīja divus kopienu teātra uzvedumus „Mīlestībai nav robežu” un „Mainīgā dzīves patiesība” ar Višķu un Biķernieku pagasta iedzīvotāju un Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” teātra studiju „Trešais variants” dalībnieku piedalīšanos.

Uzvedumu pamatā bija Augšdaugavas novada pašvaldības iestādē „Višķu sociālās aprūpes centrs” dzīvojošo cilvēku dzīves stāsti. Ar kopienu teātriem darbojās režisori Ivars Lūsis un Viktors Jansons.

Viesošanās Rokai kultūras centrā un Kauņas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2022 iepazīšana noslēdza projekta „Mūžam jauns” aktivitātes (koncerti, tikšanās, teātra, fotografēšanas, video veidošanas nodarbības), kas trīs gadu garumā norisinājās septiņās lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā (Latvija) un Salakas, Smalvos un Degučiai ciemos Zarasu rajonā (Lietuva).

30. jūnijā kopienu teātra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt japāņu multimediju mākslinieces Joko Ono instalāciju “Ex It”, serbu performances mākslinieces Marinas Abramovičas izstādi “Memory of Being”, Vītauta Dižā Universitāti, kā arī iepazīt Kauņas kultūrvēsturi gides pavadībā.

Teātra kopienu izrādes un pieredzes apmaiņas braucienu fotogrāfijās iemūžināja Olga Kuzmina.

Pasākums norisinājās projekta Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta Nr.LLI-541 „Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms „Mūžam jauns”) radošās vēstures un atmiņas pierakstīšanas klases ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas 230 000  EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 195 500 EUR.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

2022. gada jūlijā norisinājās projekta “Mūžam jauns” aktivitātes “Dziedējošā māksla” noslēdzošā darbnīca