Ziemassvētku eglīte mazajiem. Ciemosies Ziemassvētku vecītis ar saviem draugiem

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

15:00

18.12.2022

Vecgada groziņballe