Vingrošanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada” ietvaros

Projekti

Stacijas iela 47a, Daugavpils

J. Valaine

18:30

06.09.2022

Vingrošanas nodarbības Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada” ietvaros