VIII Latgalis stuostnīku festivals “Omotu stuosti”

Kultūra

“Vecticībnieku garīgā un sadzīves kultūra Latvijas kultūras kontekstā”

Lielais stāstu vakars “Lobs ar lobu sasatyka”

www.facebook.com/Omotustuosti/

Špoģu Mūzikas un mākslas skola

20:00

04.08.2023

Fotokonkurs “Mans mīļais Tabores pagasts”