Vecticībnieku kultūras izziņas pasākumi

Kultūra

Plkst. 9.00 – 10.00 Naujenes Novadpētniecības muzeja stāsts par pastāvīgām ekspozīcijām, izstādēm un vecticībnieku rokdarbiem

Plkst. 10.00 – 11.00 Lekcija “Vecticībnieku dzīvesstāsti” Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra vadītāja, Dr. hist., profesore Irēna Saleniece

Plkst. 11.30 – 12.30 “Garīgie dziedājumi – vecticībnieku kultūras mantojums”. Stāsti un paraugdemonstrējumi

Naujenes Novadpētniecības muzejs

05.08.2023

VIII Latgalis stuostnīku festivāls “Omotu stuosti”