Vecgada balle

Kultūra

Virāža, Līksnas pagasts

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv

20:00

29.12.2023

Augšdaugavas novada senioru jaungada pasākums