“Vasaras balle” Maļinovā

Kultūra

Amatiermākslas kolektīvu koncerts, diskoballe kopā ar DJ Maiklu

Maļinovas pagasta saieta nams

19:00

19.07.2024

Erudīcijas un novadpētniecības spēle "Līksnas foto detektīvs”