Ģimeniska vakarēšana “Mēs piederam Latvijai”

Kultūra

Tējas galds un cienasts, pagasta iedzīvotāju sniegts muzikāls, dzejisks sveiciens Latvijai.

Eglaines pagasta kultūras nams

16:00

17.11.2023

Svecīšu iedegšana godinot un pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos