Teātra izrāde Dvietē “Kurš ar kuru”

Kultūra

Preiļu KC amatierteātris “Voraunīki”

Dvietes Kultūras nams

14:00

17.09.2023

Kino vakari Kultūras centrā “Vārpa” – filma “Aptiekārs Melhiors”