Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

20.07.2023

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde