Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Rīgas iela 2, Daugavpils

M.Krievāns

01.06.2023

“Bērnu bibliovasara 2023”