Sporta spēļu vakars

Kultūra

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

A. Ruļuks t. 29853924 ruluki@inbox.lv

17:00 - 20:00

01.03.2023

Galda spēļu vakars