Sporta spēļu vakari

Kultūra

Bebrenes VP vidusskolas sporta zāle

A. Ruļuks t. 29853924 ruluki@inbox.lv

17:30

03.04.2024

Pasākuma “Satiec savu meistaru” ietvaros “Dubultadījums - krāsainie raksti no abām pusēm” kopā ar Olgu Dogžinu un Bebrenes rokdarbu kopu “Māra”