Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Rīgas iela 2, Daugavpils

A.Mackevičs

01.06.2023

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde