Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju seminārs

Izglītība

Zoom

D. Ostrovska, V. Anspoka

15:00

07.09.2022

Profesionālās pilnveides kursi kultūras darbiniekiem ”Scenārija meistarības pamati un svētku režija”