Slidošanas nodarbības ar hokeja elementiem

Pašvaldība

Slidošanas nodarbības ar hokeja elementiem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Mērķauditorija: projekta dalībnieki

Daugavpils Ledus halle

J.Valaine

06.04.2022

Administratīvās komisijas sēde