Slidošanas nodarbības ar hokeja elementiem

Pašvaldība

Slidošanas nodarbības ar hokeja elementiem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Mērķauditorija: projekta dalībnieki

Daugavpils Ledus halle

J.Valaine

27.04.2022

Slidošanas nodarbības ar hokeja elementiem