Radošo darbu izstāde “Olu pārvērtības”.

Kultūra

Tabores sabiedriskā centra logos

M. Kuzmina t. 29991379 kultura@tabore.lv

01.04.2024

Lasītāju klubiņa tikšanās. Biedrības “Lai sapņi piepildās” sarunu un iedvesmas darbnīca.