Radoša darbošanās bērniem vasaras brīvlaikā

Kultūra

Maļinovas pagasta bibliotēka

E. Kokina t. 28786660 biblioteka@malinova.lv

14:00 - 16:00

28.06.2022

Radoša darbošanās bērniem vasaras brīvlaikā