Projekta ‘’Latgales virtuves garša’’ prezentācija

Kultūra

Latgales Kultūras programmas atbalstītā projekta ‘’Latgales virtuves garša’’ prezentācija (kulinārās meistardarbnīcas vada Latgales godu saimniece Vija Kudiņa)

Skrindu dzimtas muzejs

A. Lazdāne t. 26420547 skrindumuzejs@augsdaugavasnovads.lv

13:00

15.11.2022

Gleznošanas meistardarbnīca "Rudais Runcis rudenī"