Pasākums bērniem ”Ziemas prieku virpulī”

Kultūra

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

14:00

21.12.2023

Vecgada disko ritmi