Novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

10:00

14.09.2023

Augšdaugavas novada skolēnu sporta spēļu futbols