Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

– 4462 005 0175, Kalupes pagasts, plkst. – 9.00

 

– “127”, Spārīte, Maļinovas  pagast, plkst. – 9.30

 

– “Kreimenītes”, Višķu pagasts, plkst. – 10.00

 

–  Senlejas iela 6-2, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, plkst. – 10.30

 

-Višķu iela 31, Ambeļi, Ambeļu pagasts, plkst. – 11.00

 

Kustamās mantas- traktora JUMZ 6 KL izsole, plkst. – 11.30

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

09.08.2023

Atsavināšanas komisijas sēde