Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4486 002 0122, “Bērzaiņi”, Skrudalienas pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4486 005 0875, “Dārznieki”, Skrudalienas pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0765 “Kastaņmala”, Višķu pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4460 004 1135, Kalkūnes pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4476 002 0020, Nīcgales pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0599 “Matuļu zeme”, Naujenes pagasts.

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00 - 11:30

02.08.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde