Neirografikas nodarbība kopā ar mākslinieci Elitu Gudziševsku

Kultūra

Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkts

A. Lipska t. 65457127 biblioteka.vecstropi@naujene.lv

15:00

12.01.2023

“Putnu barotavu izgatavošanas darbnīca” bērniem un jauniešiem