Mini-festivāls “Alternatīvie lauku stāsti”

Kultūra

Projekta Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”)” ietvaros

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I.Uškāne J.Žukova

14:00

07.05.2022

Finanšu komitejas sēde