Meteņdienas pasākums Bebrenē

Kultūra

Bebrenes dzirnavas

15:00

07.02.2024

Filmu vakars. Latviešu spēlfilma 7 sērijās “Pansija pilī.” “Pansija pilī”. 3. un 4. sērija