“Mantojums.” Tikšanās ar mākslinieci Džeinu Gavari

Kultūra

Izstāde apskatāma bibliotēkas foajē.

Izstāde būs apskatāma visu mēnesi.

Ambeļu pagasta bibliotēka

Z. Rubene t. 26351860 biblioteka@ambeli.lv, I. Mežniece ilzeite@gmail.com t. 26358845

01.11.2022

Filmas “Vētras puika” demonstrēšana