Kultūras pārvaldes speciālistu dalība seminārā

Kultūra

Kultūras pārvaldes speciālistu dalība seminārā  un pieredzes apmaiņa pēc Darbnīcas 2022 “Pieaugušo izglītotājs: astoņi soļi līdz meistarībai”

Latvijas Nacionālā bibliotēka

10:00

08.09.2023

Seminārs novada izglītības iestāžu vadītājiem