Komiteju sēdes

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

21.09.2023

Komiteju sēdes