Jaunā gada balle

Kultūra

Ambeļu Kultūras nams

S. Ulpe t. 27170510 kultura@viski.lv

19:00

13.01.2023

Vokālā ansambļa “Stage On” videoklipa prezentācija