Jauktā kora “Latgale” dalība Starptautiskajā folkloras festivālā “Krakowiak”

Kultūra

Krakova (Polija)

A.Zarāne

15.08.2022 - 19.08.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde