“Jāņu vakars Ilūkstē” Muzikāls uzvedums pēc R. Blaumaņa lugas “Trīnes grēki” motīviem

Kultūra

piedaloties Augšdaugavas novada amatiermākslas kolektīviem. Zaļumballe kopā ar grupu “Bruģis”.

Ilūkstes estrāde

20:00

24.06.2023

Ineses Minovas gleznu izstādes atklāšana “Saulgriežus gaidot…”