“Jampadracis Bebrenē”

Kultūra

Sportiskās aktivitātes komandām, visām vecuma grupām. Noslēgumā putu ballīte

Bebrenes dzirnavas

11:00

13.08.2023

Ikgadējais Ilzēniešu, kaimiņu un draugu salidojums