Izstāde “Ilūkstes Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu radošie darbi Valsts konkursa “Mākslas izstāde -kurators” pirmajā kārtā “

Izstādē varēs redzēt audzēkņu darbiņus par tēmu kurators

Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka

I. Valpētere, t. 28603144, novadabiblioteka@ilukste.lv

01.03.2022 - 31.03.2022

Bebrenietes Lienes Žagatas tamborēto rotaļlietu izstāde “Brīnumainā pasaku zeme”.