Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

J.Belkovskis

08.09.2022

Informatīvs seminārs par programmas "Latvijas skolas soma" aktualitātēm