Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

J.Belkovskis

04.08.2022

Administratīvās komisijas sēde