Gaismas instalācija “Iekar savu eņģeli kokā”

Kultūra

Bebrenes muižas parkā

L. Pauļuka

15:00

25.12.2021

Gaismas instalācija “Nakts iesviež zvaigžņu starus logā”