Gadu mijas koncerts

Kultūra

Subates Kultūras nams

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

16:00

27.12.2023

Tradicionālais Ziemas tirdziņš