Gada noslēguma pasākums

Izglītība

Medumu speciālā pamatskola

D.Ostrovska

10:30

03.06.2022

Vingrošanas nodarbības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros