Foto-konkursa “Lasām kopā=Esam kopā!” noslēguma pasākums

Kultūra

veltīts Starptautiskai lasītprasmes un rakstpratības dienai

Naujenes bibliotēkas bērnu nodaļa

16:00

08.09.2023

Foto-konkurss “Lasām kopā=Esam kopā!”