Festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”

Izglītība

Pieteikumi jāiesūta līdz 15. janvārim I. Zuģickai un E. Šketrim. Video jāiesūta līdz 26. janvārim

Video konkurss

26.01.2024

Glītrakstīšanas konkurss novada 1. klases skolēniem “Es jau rakstu!”